movie selection

 • C18 Vệ Sĩ Sát Thủ

  Vệ Sĩ Sát Thủ

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/sgOnqvKxlZo?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ

  Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/M3IYyfztU3E?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p Bố Tớ Là Chân To

  Bố Tớ Là Chân To

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/htpdh0GGV34?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 Đảo Địa Ngục

  Đảo Địa Ngục

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/P3ra7Aeibpg?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p Vương Quốc Xe Hơi 3

  Vương Quốc Xe Hơi 3

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/hbJPe0qoiMk?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 Góc Khuất Của Thế Giới

  Góc Khuất Của Thế Giới

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/jtG5St8W54E?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 Sắc Đẹp Ngàn Cân

  Sắc Đẹp Ngàn Cân

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/p5t3i6sgAOc?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

  Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

  Xem chi tiết
  Play
  //www.youtube.com/embed/AGuM6gv50_o?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
<< >>

event

Tin Mới & Ưu Đãi
Thành Viên CGV