movie selection

 • C16 HẠ CÁNH KHẨN CẤP

  HẠ CÁNH KHẨN CẤP

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/sgScQnRm_Ck?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 SÁT THỦ ĐỐI ĐẦU

  SÁT THỦ ĐỐI ĐẦU

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/niy4sIjV858?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 ALIENOID: CUỘC CHIẾN XUYÊN KHÔNG

  ALIENOID: CUỘC CHIẾN XUYÊN KHÔNG

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/NP0aWoi8kmA?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 DUYÊN MA

  DUYÊN MA

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/-SBCvXflw4s?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p ĐẠI NÁO CUNG TRĂNG (CHIẾU LẠI)

  ĐẠI NÁO CUNG TRĂNG (CHIẾU LẠI)

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/i7TezW5eueI?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p LIÊN MINH SIÊU THÚ DC

  LIÊN MINH SIÊU THÚ DC

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/GrBRGS6Z-jI?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 ĐIỀU ƯỚC CUỐI CỦA TÙ NHÂN 2037

  ĐIỀU ƯỚC CUỐI CỦA TÙ NHÂN 2037

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/1AXeEfyTLKs?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 NHẬP HỒN

  NHẬP HỒN

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/OvYsCyjD1wk?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 DÂN CHƠI KHÔNG SỢ CON RƠI

  DÂN CHƠI KHÔNG SỢ CON RƠI

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/34OJjBVw3do?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG – HỌC KỲ 2

  CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG – HỌC KỲ 2

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/7Q72BKYxYVg?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: NÀNG DÂU HALLOWEEN

  THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: NÀNG DÂU HALLOWEEN

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/SqSJPzWvcLc?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU

  MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/dTQXlDV16SY?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 THOR: TÌNH YÊU VÀ SẤM SÉT

  THOR: TÌNH YÊU VÀ SẤM SÉT

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/6_dk-s57jck?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 QUYẾT TÂM CHIA TAY

  QUYẾT TÂM CHIA TAY

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/kdJvKwT2NAU?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 PHI CÔNG SIÊU ĐẲNG MAVERICK

  PHI CÔNG SIÊU ĐẲNG MAVERICK

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/ZR99nOkEolM?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
<< >>

event

Thành Viên CGV
<< >>
Tin Mới & Ưu Đãi