movie selection

 • C16 NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 2

  NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 2

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/SNnItFP3_X4?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 KẺ XÂM NHẬP

  KẺ XÂM NHẬP

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/P4eoCC0j_Kg?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 PHI VỤ BÃO TỐ

  PHI VỤ BÃO TỐ

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/UMnCe5SA8-4?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 TIẾNG VỌNG TỪ ĐỊA NGỤC

  TIẾNG VỌNG TỪ ĐỊA NGỤC

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/IiJgCh_0umg?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 ĐÊM SỐNG CÒN

  ĐÊM SỐNG CÒN

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/mVl7sKgQ0LI?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 TRÙNG QUỶ ĐẠI DƯƠNG

  TRÙNG QUỶ ĐẠI DƯƠNG

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/7WpS6EltFF8?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p SÓI 100%

  SÓI 100%

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/dhg_M_2nzn8?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 MẸ QUỶ

  MẸ QUỶ

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/bgekCvtf5_4?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C16 CƠN MƯA TÌNH ĐẦU

  CƠN MƯA TÌNH ĐẦU

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/8xiMrnsfn4M?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p IZ*ONE: NGƯỚC NHÌN TÔI

  IZ*ONE: NGƯỚC NHÌN TÔI

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/GzSyTrSM1u0?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C18 ÔNG KẸ

  ÔNG KẸ

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/swBB3Xcn1hU?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • p NHÍM, SÓC & VIÊN ĐÁ THẦN KỲ

  NHÍM, SÓC & VIÊN ĐÁ THẦN KỲ

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/8ngypOEtGsY?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
 • C13 FUKUSHIMA 50: THẢM HỌA KÉP

  FUKUSHIMA 50: THẢM HỌA KÉP

  Xem chi tiết
  Play
  https://www.youtube.com/embed/zHk6XpKC04U?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
<< >>

event

Tin Mới & Ưu Đãi
Thành Viên CGV
<< >>