CGV CINEMAS

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Đà Nẵng
 • Hải Phòng
 • Quảng Ninh
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Cần Thơ
 • Đắk Lắk
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
 • Bình Định
 • Yên Bái
 • Trà Vinh
 • Vĩnh Long
 • Kiên Giang
 • Hậu Giang
 • Hà Tĩnh
 • Phú Yên
 • Khánh Hòa

Rạp chiếu phim

CGV Aeon Canary

02 Thu 22
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Việt
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 5 screen | 111 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 7 screen | 169 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 5 screen | 111 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 5 screen | 111 ghế
2D Phụ Đề Việt
Cinema 5 screen | 111 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
02 Fri 23
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Việt
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 1 screen | 168 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
02 Sat 24
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Việt
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 1 screen | 168 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
02 Sun 25
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Việt
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 1 screen | 168 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
02 Mon 26
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 3 screen | 158 ghế
2D Phụ Đề Việt
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt
Cinema 1 screen | 168 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Phụ Đề Anh
Cinema 4 screen | 147 ghế
2D Lồng Tiếng Việt

Loading...
Đang tải thông tin...