Hướng dẫn nhập mã khuyến mại CGV (Promo Code)

Cách 1. Nhập mã khuyến mại trên ứng dụng CGV Cinemas

Tải/Cập nhật ứng dụng CGV mới nhất tại: https://bit.ly/2HKR6Ef

Tại bước thanh toán: Chọn Mã Khuyến Mãi -> Nhập Mã Khuyến Mãi và Áp dụng

Cách 2. Nhập mã khuyến mại trên Website: CGV.vn

Tại bước thanh toán: Chọn Mã Khuyến Mãi -> Nhập Mã Khuyến Mãi và sử dụng