Voucher Phim

 • Voucher 2D

  105.000,00 ₫
  Có giá trị đổi vé xem phim 2D
  2D_Voucher
 • Voucher 3D

  135.000,00 ₫
  Có giá trị đổi vé xem phim 3D
  3D_Voucher
 • Voucher IMAX

  180.000,00 ₫
  Có giá trị đổi vé xem phim IMAX 2D/3D
  IMAX_Voucher
 • Voucher 4DX

  180.000,00 ₫
  Có giá trị đổi vé xem phim 4DX 2D/3D
  4DX_Voucher
 • Voucher Gold Class

  250.000,00 ₫
  Có giá trị đổi vé xem phim rạp Gold Class
  Gold Class_Voucher

Loading...
Đang tải thông tin...