array(0) { }
Movie Details

Yeu Em Bat Chap

Yeu Em Bat Chap
  Văn Công Viễn
  Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Ngọc Thảo, Công Văn Dương
  Comedy, Romance
  Apr 6, 2018
  100 minutes
  Vietnamese
  C13 - No children under 13 years old
Rated : C13
array(0) { }
Description

Details

Release Date 06.04.2018
Trailer

Trailer