array(0) { }
Movie Details

100 Ngay Ben Em

100 Ngay Ben Em
  Vũ Ngọc Phượng
  Jun Phạm, Khả Ngân, B Trần, Lê Tam Triều Dâng, Gin Tuấn Kiệt, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Chiều Xuân….
  Romance
  Apr 25, 2018
  99 minutes
  Vietnamese with English subtitle
  C13 - No children under 13 years old
Rated : C13
array(0) { }
Description

Details

Release Date 27/4/2018
Trailer

Trailer