array(0) { }
Movie Details

THE FIRST SWALLOWS

THE FIRST SWALLOWS
  Silver Swallows Studio
 
  Documentary, History
  Aug 9, 2019
  50 minutes
  Vietnamese with English subtitles
  P - General movie to all customers
Rated : p
array(0) { }
Description

Details

Những Cánh Én Đầu Tiên (The First Swallow) là dự án phim mới do trường Đại học Duy Tân và Silver Swallows Studio phối hợp sản xuất. Những Cánh Én Đầu Tiên nằm trong tuyển tập phim mới năm 2019 mang tên Không Chiến Việt Nam..
Trailer

Trailer