array(0) { }
Movie Details

SAI GON IN THE RAIN

SAI GON IN THE RAIN
  Lê Minh Hoàng
  Avin Lu, Hồ Thu Anh
  Romance
  Nov 6, 2020
  105 minutes
  Vietnamese with English subtitles
  C16 - No children under 16 years old
Rated : C16
array(0) { }
Description

Details

'Sài Gòn Trong Cơn Mưa' là câu chuyện về tình yêu & ước mơ của những người trẻ tứ xứ tìm thấy nhau giữa Sài Gòn và rồi lạc mất nhau cũng ở giữa Sài Gòn. Còn bạn? Liệu đã gặp được ‘thanh xuân’ của mình dưới cơn mưa đầu mùa nào hay chưa?
Trailer

Trailer