array(0) { }
Movie Details

TIME TRAVELER LUKE: RISE OF THE RELIC GUARDIAN

TIME TRAVELER LUKE: RISE OF THE RELIC GUARDIAN
  Lee Jungwoo
 
  Animation
  Jan 29, 2021
  60 minutes
  Dubbing
  P - General movie to all customers
Rated : p
array(0) { }
Description

Details

Bộ phim xoay quanh Luke, một cậu bé có khả năng du hành vượt thời gian . Trong một lần du hành về quá khứ để tìm món quà chuộc lỗi với cô bạn Jean, Luke phát hiễn ra còn có một kẻ khác cũng du hành về quá khứ nhưng với một âm mưu đen tối. Vì lòng tham, hắn muốn đánh cắp các cổ vật quý giá để đem bán. Hành động này của hắn có thể khiến lịch sử thay đổi gây ảnh hưởng xấu đến dòng thời gian. Với sự giúp sức của những người bạn ở quá khứ, liệu Luke có thành công ngăn chặn âm mưu của kẻ xấu.
Trailer

Trailer