CGV ARTHOUSE

movie selection


 • Em Chưa 18

  Hài, Tình cảm
  90 phút
  28/04/2017
 • C18 CGV _ Fabricated City

  Thành Phố Ảo

  Hành Động, Hồi hộp
  126 phút
  31/03/2017
 • Ông Trùm

  Tội phạm
  126 phút
  17/02/2017

Không có phim như đã chọn