Để biết giá vé ưu đãi của chương trình này tại rạp bạn muốn đến, vui lòng xem phần ”Thông tin vé” tại trang Về Rạp CGV và tìm mục "Học Sinh, Sinh Viên" các bạn nhé!

 

Điều kiện và điều khoản:

 

- Áp dụng cho thẻ học sinh, sinh viên các trường trung học, cao đẳng và đại học.

- Mỗi thẻ học sinh, sinh viên chỉ áp dụng cho 01 vé xem phim.

- Chương trình không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác